Tel. 00385 21 886 701
Francuski Hrvatski Engleski

Troškovi kupnje

Troškovi pri stjecanju nekretnine su sljedeći:

  • porez na promet nekretnina: 3% : Porez na promet nekretnina zajednički je prihod državnog proračuna županije i općine ili grada na području kojih se nekretnina nalazi. Strane fizičke i pravne osobe plaćaju porez na promet nekretnina na isti način kao i domaće pravne i fizičke osobe. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku njezina stjecanja, uzimajući u obzir stanje i fizička svojstva nekretnine, kao naprimjer: lokacija, kvaliteta gradnje, urbanizirani dio grada isl. Porezna uprava provjerava vrijednost nekretnine u ispravi o stjecanju, i ako utvrdi da ona nije realno iskazana u skladu s tržišnim kriterijima, utvrđuje poreznu osnovicu procjenom.
  •  pravni poslovi odvjetnika: 1% + PDV : Cijenik usluga za obavljanje pravnih poslova odvjetnika kreće se od 1.5 do 2 % od iznosa kupoprodajne cijene nekretnine. Zahvaljujući našem posredovanju i obujmu posla mi vam pružamo pogodniju cijenu za usluge obavljanja pravnih poslova pri kupoprodaji nekretnine.
  • troškovi javnog bilježnika, prijevoda ugovora  i porezne markice :  su fiksni iznos do 200€.
  • troškovi povezani pri mjenjanju novca, strane valute u hrvatsku valutu : Nacionalni novac u Hrvatskoj je Kuna. Sve zakonske transakcije, plaćanja, prijenosi novca trebaju se vršiti u Kunama, prema srednjem tečaju HNB ( Hrvatske Narodne Banke ). Iz čega proizilazi trošak pri mijenjanju novca od 0.25 % od transakcije.
  • posrednička provizija:  3% + PDV : Jedna polovica provizije agenciji se isplaćuje pri potpisivanju kupoprodajnog predugovora, a preostala polovica pri potpisivanju konačnog kupoprodajnog ugovora. U slučaju kupoprodaje nekretnine čija kupoprodajna cijena je manja od 100 000€ posrednička provizija iznosi 3 000€ + PDV.

PDV u Hrvatskoj iznosi 25%.

Zaključak: Navedeni troškovi predstavalju iznos od oko 9% od iznosa kupoprodajne cijene nekretnine.

© Copyright 2012. Denizet d.o.o. | Agence Immobilliere - Real Estate Agency
Obala kralja Zvonimira 23, 21220, Trogir | MBS: 060207564, OIB: 61192177724