Tel. 00385 21 886 701
Francuski Hrvatski Engleski

Građevinsko zemljište uz more, predivan pogled

Građevinsko zemljište uz more, predivan pogled

1.050.000€

Published:
09/09/2021
Površina zemljišta:
6624 m2
Orjentacija:
Sjever
ID nekretnine:
Z001SLA

Features

  • Pogled na more
  • Prvi red do mora

Sjeverna strana otoka Čiova, građevinsko zemljište na prekrasnoj poziciji. 4 parcele ukupne površine 6 624 m2. Većim južnim dijelom zemljište spada u zonu stambene namjene (S) a manjim sjevernim dijelom u zonu šport i rekreacija R3-kupališta. Također se nalazi u granicama obuhvata Prostornog plana uređenja grada Splita. Površine za rekreaciju obuhvaćaju: površine kupališta na obalnom području Slatina i Splita, a obuhvaća uređene morske plaže ( R3 ) što podrazumijeva opremanje plažnih površina i građevina u funkciji plaže- tuševe, kabine, usluge kao iznajmljivanje plažnih i sportskih rekvizita. Prirodne morske plaže planiraju se na dijelovima obale koja se čuva u prirodnom izgledu ( istočna i južna obala otoka Čiova ). U neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Slatine, u pojasu širine 70m od obalne crte mogu se graditi samostojeće ili dvojne stambene građevine. Minimalna površina čestice treba iznositi 700 m2, minimalna širina građevne čestice 18 m, koeficijent izgrađenosti 0.30 %, najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti uključuje se građevine na parceli osim jama za otpadne vode i cisterni koje su ukopane. Tlocrtna površina samostojeće građevine ne smije prelaziti 220 m2, visina: Po+P+2, max. 10 m. minimlna udaljenost od ruba građevne čestice 4 m, od državne ulice 10 m od ostalih prometnica 5 m. Površina građevne čestice može biti i do 40% manja od utvrđenih vrijednosti ukoliko postojeća čestica ima propisanu površinu, a njeno je smanjenje rezultat potrebe formiranja javno prometne površine. Idealna pozicija za investiciju

Kontakt

:

:

:

:
4 - 1 =

Reci prijatelju
© Copyright 2012. Denizet d.o.o. | Agence Immobilliere - Real Estate Agency
Obala kralja Zvonimira 23, 21220, Trogir | MBS: 060207564, OIB: 61192177724